Verjetno ste seznanjeni, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine namenite različnim nevladnim organizacijam, ki imajo status organizacije v javnem interesu?

Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre tega pol odstotka sicer v državni proračun.

Če te možnosti še niste izkoristili, lahko s takšno donacijo podprete delovanje Zavoda PerArtem.

Kako to naredite? Donacijo lahko uredite direktno preko sistema e-davki ali pa izpolnite obrazec za namenitev dela dohodnine za donacijo, ki ga dobite tudi na naši spletni strani in ga pošljite na naš naslov. Ostalo uredimo mi.

Prav tako so lahko pravne osebe donatorji. V tem primeru so donacije lahko davčna olajšava v višini 0,3% vseh ”davčno priznanih” prihodkov v davčnem letu (znesek donacije ni omejen) in donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka v primeru, da gre za plačila rezidentom ustanovljenim za kulturne namene in ki delujejo v javnem interesu.

Prosimo vas, da podprete Kulturno umetniški zavod PerArtem in del svoje dohodnine namenite njegovemu delovanju. Veseli bomo, če boste k podpisu povabili tudi svoje sorodnike in prijatelje.

Hvala za vašo podporo!

Obrazec PerArtem dohodnina

Navodila dohodnina

Dostopnost