Kulturno umetniški zavod PerArtem objavlja

RAZPIS

za vključitev mladih komornih sestavov pevec – pianist

v koncertni sklop »Mlad PerArtem 2021«

Razpis je odprt do 5. februarja 2021

Zavod PerArtem usmerja svoje delovanje na področje samospevske umetnosti. Koncertni cikel Samospevanje se odvija v Slovenski Filharmoniji in SNG Maribor. Umetniški vodja cikla je pianist Nejc Lavrenčič, ki je kot specialist na področju interpretacije samospeva uveljavljen na domačih in mednarodnih odrih. Koncertni cikel deluje in združuje umetnike iz Slovenije in tujine. Na koncertih preteklih sezon je tako gostil mednarodno priznane pevce, kot so Sabina Cvilak, Nuška Drašček, Marcos Fink, Barbara Jernejčič Fürst, David Jagodic, Juliette de Massy, Theresa Plut, Artur Rożek, Cristina Segura, Mojca Vedernjak, idr..

Koncertni sklop »Mlad PerArtem« vabi k sodelovanju mlade komorne glasbenike, ki delujejo kot komorni duo pevec – pianist. Trem izbranim duom bomo ponudili možnost nastopov v koncertnih dvoranah tik pred osrednjimi recitali, prisostvovanje na drugih koncertih, navezovanje stikov ter druženje z vsakokratnimi izvajalci.

Potek

Komorni sestav pevec – pianist najkasneje do polnoči 5. 2. 2021 pošlje svojo prijavo na razpis. Izbrani dui bodo pozvani na avdicijo, ko bo to glede na razmere možno izpeljati.

Datumi koncertov

Zaradi razmer, ki so vezane na epidemijo, so datumi koncertov v Slovenski Filharmoniji

in SNG Maribor še neznani.

Izbranim komornim sestavom bomo omogočili:

 • dva koncerta (cca. 15 min) v koncertnem ciklu Samospevanje v Slovenski Filharmoniji in SNG Maribor;
 • medijsko izpostavljenost in promocijo na spletni strani perartem.si, na spletnih omrežjih in v drugih medijih;
 • snemanje koncerta za Radio Slovenija in uporabo posnetka v nekomercialne namene;
 • brezplačen vstop na recitale koncertnega cikla Samospevanje 2021;
 • 3 ure konzultacij z pianistom Nejcem Lavrenčičem.

 

Pogoji razpisa

1.) Prijavijo se lahko komorni sestavi pevec – pianist, pri čemer mora biti vsaj eden državljan Republike Slovenije, kandidata pa na dan 5. 2. 2021 ne smeta biti starejša od 26 let.

2.) Kandidati pošljejo prijavo/paket, ki vsebuje:

 • kratek življenjepis pevca in pianista s pomembnejšimi dosežki oz. predstavitev komornega sestava;
 • eno ali več portretnih fotografij oz. tudi skupno fotografijo kandidatov v visoki grafični kakovosti (.jpg). Ime fotografije mora zajemati polno ime in priimek fotografiranega kot tudi avtorja;
 • predlog/osnutek programa, ki bi bil izveden na koncertih (cca. 15 min) s kratko predstavitvijo. Program mora vsebovati izključno samospeve za glas in klavir. Zaželena je tematska zaokroženost programa in vključitev samospevov v slovenskem jeziku.
 • repertoar v prijavi mora biti naveden skladno s koncertnim kodeksom – polno ime in priimek skladatelja, letnica rojstva, naslov skladbe (in cikla) v originalnem jeziku, opus in zaporedna številka skladbe ter polno ime in priimek pesnika.
 • pomembna je tudi doslednost in pravilnost izpolnitve prijavnice (vsebinska in oblikovna preglednost ter slovnična pravilnost),
 • zaželeno je, da kandidati k prijavi priložijo tudi povezave do njihovih posnetkov na YouTube portalu (solo, komorno, z orkestrom), ni pa pogoj.

3.) Prijavnico/paket je potrebno poslati najkasneje do 5. februarja 2021 preko portala www.wetransfer.com na info@perartem.si, ali na poštni naslov Kulturno umetniški zavod PerArtem, Medvedova cesta 1, 1000 Ljubljana. Prijavitelji, ki bodo poslali prijavnico po navadni pošti, morajo poslati tudi e-obliko prijavnice na omenjeni elektronski naslov.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki niso bili izbrani na predhodnih razpisih.

 

Dodatne informacije in pojasnila na www.perartem.si, info@perartem.si

ali 041-734-497 – Nejc Lavrenčič.

Opomba: Glede na razmere in pogoje dela, ki so vezani na epidemijo, si pridružujemo pravico do sprememb obsega in načina izvedbe programa.

Razpis in prijavnica – Mlad PerArtem 2021

PRIJAVNICA Mlad PerArtem 2021

Dostopnost